زیرساخت‌های گردشگری در مرکز استان بوشهر باید توسعه یابد
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: بوشهر تا نقطه مطلوب در زمینه زیرساخت‌های گردشگری فاصله دارد.