زیرکوه و بیرجند میزبان رقابت های لیگ ووشوی خراسان جنوبی
هفته سوم و چهارم رقابت های لیگ ووشوی استان به میزبانی زیرکوه و بیرجند برگزار خواهد شد.