ساخت مینی پارکینگ سیار مخصوص موتور سیکلت + فیلم
گاراژهای مخصوص موتورسیکلت را می‌توان به هر نقطه برد و برای حفاظت از موتور مورد استفاده قرار داد.