ساخت ۲۰ مدرسه خیرساز در نقده
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز نقده گفت: از ابتدای آغاز به کار این مجموعه در شهرستان نقده تاکنون ۲۰ مدرسه در نقاط مختلف این شهرستان ساخته شده است.