سارق اموال خودرو در دام قانون
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری سارق اموال خودرو در شهر اصفهان نیوز داد.