سازمان عفو بین الملل: زندانیان بیمار در بحرین مراقبت‌های پزشکی لازم را دریافت نمی‌کنند
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان دهنده اهمال پزشکی و وحشیگری در زندانهای بحرین است.