سازمان ملل هزینه‌ ویرانی‌های سوریه را ۴۰۰ میلیارد دالر تخمین زد


سازمان ملل هزینه‌ ویرانی‌های سوریه را 400 میلیارد دالر تخمین زد

کمیته اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (اسکوا) میزان خسارات سوریه در طول جنگ هفت ساله را ۴۰۰ میلیارد دالر برآورد کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ کمیته اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا در سازمان ملل متحد (اسکوا) در پایان نشست خود با حضور ۵۰ کارشناس سوری و بین‌المللی در بیروت پایتخت لبنان به بررسی خسارت‌های وارده بر سوریه در طول هفت سال جنگ داخلی در این کشور پرداخت.

این کمیته میزان خسارات وارد شده به زیر ساخت‌های سوریه در طول هفت سال جنگ و درگیری در این کشور را بیش از ۳۸۸ میلیارد دالر  تخمین زد، این در حالی است که این رقم شامل تلفات انسانی نمی‌شود.

طبق برآورد کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای غرب آسیا، خسارات مادی جنگ – آسیب‌های وارده به خانه‌ها، جاده‌ها، زیربناها و غیره – ۱۲۰ میلیارد دالر است.

به گفته این نهاد بین المللی، هزینه‌هایی که به دلیل جنگ به بخش تولیدی سوریه وارد آمده یا در واقع آسیبی که به تولید ناخالص داخلی سوریه زده شده است، ۲۶۸ میلیارد دالر تخمین می‌شود.

بحران سوریه که از سال ۲۰۱۱ بالا گرفت، نیمی از مردم این کشور را آواره و مجبور به مهاجرت کرد و در نتیجه این بحران بیش از ۳۵۰ هزار تن نیز کشته شدند.

اسکوا اعلام کرد، گزارش مفصل درباره اوضاع سوریه را در ماه سپتامبر منتشر خواهد شد.

نویسنده وستر- امور بین‌الملل