ستاره ملی پوش ولزی، مهره آرسنال برای خرید "میلینکویچ ساویچ"
سران آرسنال در تازه‌ترین اظهار نظر خود گفتند که برای خرید ستاره صربستانی لاتزیو از آرون رمزی استفاده می‌کنند.