سخنگوی والی غور: طالبان از اطراف منار جام عقب می‌روند


سخنگوی والی غور: طالبان از اطراف منار جام عقب می‌روند

به دنبال نگرانی‌ها مبنی بر حضور طالبان در اطراف منار باستانی جام در ولایت غور، ادارۀ محلی آن ولایت گفته در یک عملیات پاکسازی مخالفان مسلح دولت را از اطراف منار جام عقب می‌زند.

به گزارش نویسنده وستر، عبدالحی خطیبی سخنگوی غور می‌گوید که طالبان تاکنون به منار جام صدمه ای نزدند.

او گفته که در آنلاینهای نه چندان دور عملیات پاکسازی در اطراف منار جام راه‌اندازی خواهد شد.

بنا بر گفته‌های آقای خطیبی نقش نیروهای خیزش مردمی در این عملیات پُر رنگ و برجسته خواهد بود.

وی افزوده که در آنلاینهای آینده حفظ این میراث فرهنگی به اختیار نیروهای امنیتی خواهد آمد.

لازم به ذکر است که از یک هفته به این طرف در اطراف منار جام در آن ولایت جنگ‌های پراکنده‌ای وجود دارد.

پیش از این فعالان مدنی آن ولایت به حضور طالبان در اطراف منار جام واکنش نشان داده و دولت را به کم توجهی متهم کرده بودند.

این آثار باستانی در سال ۲۰۰۲ شامل میراث‌های جهانی سازمان یونسکو قرار گرفته بود.

نویسنده وستر – ولایت غور