سربازگیری داعش از میان زنان در افغانستان
شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد گروه تروریستی داعش عملا از میان زنان سربازگیری را آغاز کرده است.