سردار آزمون به منطقه راز و جرگلان سفر کرد
سردار آزمون عضو تیم ملی فوتبال ظهر دوشنبه با سفر به منطقه ترکمن نشین جرگلان خراسان شمالی مورد استقبال گسترده مردم این منطقه قرار گرفت.