سردار راز ۲۱، شهید دفاع مقدس که در سال ۸۸ به یاری انقلاب آمد + فیلم
شهید سید علی دوامی از جوانان برومند شهرستان ساری بود که با عشق و علاقه به امام و کشور ، عازم جبهه های جنگ تحمیلی شد و به سردار راز ۲۱ معروف شد.