سرعت وزش باد در ازنا ۱۱۹ کیلومتر برساعتکارشناس هواشناسی لرستان از سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت وزش باد در ازنا نیوزداد.