سرمربی شاختار دونسک در تیررس مالک ایرانی لیگ برتر
مالک ایرانی باشگاه فوتبال اورتون گزینه اصلی هدایت این تیم را معرفی کرد.