سرور دانش: حضور جنرال دوستم در داخل افغانستان ضروری است


سرور دانش: حضور جنرال دوستم در داخل افغانستان ضروری است

سرور دانش معاون دوم ریاست وستری، حضور جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست وستری در داخل افغانستان را یک ضرورت و گام موثر در جهت پیشرفت پروسه صلح و استحکام وحدت ملی خوانده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست وستری، امآنلاین سه‌شنبه (۱۹ سرطان) با نشر نیوزنامه‌ای گفت که آقای دانش که برای اشتراک در مراسم تحلیف رییس وستری ترکیه در شهر انقره به سر می‌برد، شام آنلاین گذشته با جنرال دوستم دیدار کرد.

این دیدار که در فضای دوستانه صورت گرفت، معاونین ریاست وستری درباره اوضاع جاری کشور، ضرورت تحکیم روند صلح و تفاهم ملی، نیاز به وحدت و همسویی اقوام باهم برادر کشور و حل مسایل مختلف از طریق گفتگوهای مستقیم و سازنده تاکید کردند.

آقای دانش، حضور معاون اول ریاست وستری را در داخل کشور به عنوان یک شخصیت بزرگ و تأثیر گذار ملی، یک ضرورت و گام مؤثر در جهت تحكيم روند تفاهم ملی، پيشرفت پروسه صلح، برگزاری انتخابات و استحكام وحدت ملی عنوان کرد.

جنرال دوستم نیز در این دیدار گفت که حل مشكلات كشور و تحكيم وحدت در اين شرايط حساس، نيازمند وسعت نظر، سعهء صدر و از خود گذری است.

معاون اول ریاست وستری ابراز اميدواری کرد كه مشكلات كشور در فضای اعتماد، همكاری متقابل و هم ديگر پذيری بزودی حل و فصل گردد.

این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که از یک هفته بدین سو ولایات شمالی کشور شاهد تظاهرات گسترده مردمی علیه حکومت است. معترضان در واکنش به بازداشت نظام الدین قیصاری نماینده جنرال دوستم، دست به تظاهرات زده و خواهان رهایی قیصاری و بازگشت جنرال دوستم به کشور شده اند.

نویسنده وستر- کابل