سرور دانش: کشتار مردم غرب کابل دیگر حادثه نیست بلکه یک امر برنامه ریزی شده است


سرور دانش: کشتار مردم غرب کابل دیگر حادثه نیست بلکه یک امر برنامه ریزی شده است

معاون دوم ریاست وستری در واکنش به حملات انتحاری اخیر در غرب شهر کابل تاکید کرده که کشتار مردم غرب کابل دیگر حادثه نیست بلکه یک امر کاملا هدفمند و برنامه ریزی شده است و از این رو تامین امنیت مردم نیز تدابیر استراتژیک و برنامه ریزی دقیق می‌طلبند.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ دو حمله انتحاری شام آنلاین گذشته (چهارشنبه ۱۴ سنبله) در یک باشگاه ورزشی در منطقه قلعه ناظر در غرب شهر کابل رخ داد. وزارت امور داخله تایید کرده که در این دو انفجار دستکم ۲۰ نفر شهید و ۷۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

سرور دانش معاون دوم ریاست وستری در پیامی با اشاره به این حمله انتحاری و حملات پیش از آن در غرب کابل گفته دشمنان مردم افغانستان هر آنلاین جنایت و فاجعه خلق می‌کنند تا مردم را از مسیر موفقیت و تلاش برای آینده بهتر ناامید کنند اما دشمنان جز سرافکندگی دستاوردی نخواهند داشت.

آقای دانش تاکید کرده:”اما با این هم، نیروهای امنیتی کشور و حکومت افغانستان هرگز نمی‌توانند در برابر مسوولیت‌های اولیه و اساسی‌شان در قبال تأمین امنیت مردم غرب کابل بری الذمه شوند.”

وی افزوده:”حکومت و مقام‌های امنیتی کشور مکلفیت دارند که برای تأمین امنیت این مردم مطیع قانون و پشتیبان همیشگی حکومت افغانستان، تدابیر ویژه اتخاذ کنند. این مردم دیگر نباید به صورت هدفمند و سیستماتیک مورد حملات تروریستی هدفمند دشمن قرار گیرند.”

معاون دوم ریاست وستری گفته:”تمام فرزندان این سرزمین برای ما عزیز اند و در هر گوشه کشور که قربانی شوند ما را متأثرمی‌سازند ولی کشتار مردم غرب کابل دیگر حادثه نیست بلکه یک امر کاملا هدفمند و برنامه ریزی شده است و از این رو تامین امنیت مردم نیز تدابیر استراتژیک و برنامه ریزی دقیق می طلبند.”

آقای دانش از از مردم، بزرگان و متنفذین غرب کابل خواسته که در کنار حکومت وارگان‌های امنیتی در یک انسجام و همیاری مؤثر برای دفاع از مردم بیگناه و مظلوم غرب کابل، مانند همیشه همکار باشند.

وی تاکید کرده:”این جانب همراه با رهبری نهادهای امنیتی کشور تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا برای جلوگیری از این نوع حوادث، تدابیر و اقدامات عاجل و مؤثری را روی دست بگیریم.”

نویسنده وستر- کابل