سرپرست شهرداری کابل: استعفایم از سوی رییس وستر منظور شد


سرپرست شهرداری کابل: استعفایم از سوی رییس وستر منظور شد

سرپرست شهرداری کابل اعلام کرده است که استفعایش از سوی رییس وستر غنی منظور شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل در صفحه فیسبوک خود نوشته است: “امآنلاین استعفا بنده توسط ریس وستر غنی منظور گردید. از اعتماد و حمایت ریس وستر قلبا ابراز سپاس میکنم.”

آقای حبیب زی به حیث معاون مسلکی شهرداری کابل وظیفه رسمی دارد؛ اما همزمان با این وظیفه رسمی حدود سه سال پیش از سوی آقای غنی منحیث سرپرست شهرداری کابل معرفی شد.

او ادعا دارد که “برنامه های زیاد عملی شد و برنامه های خوب دیگر در حال تطبیق است که در هر فصل چهره کابل را تغیر خواهد داد.”

اما؛ در این مدت، انتقادها در صفحات اجتماعی از آقای حبیب زی حاکی از آن بود که او به جز از فعالیت‌ در شبکه اجتماعی فیسبوک و نشر عکس‌های روشن از سرک‌ها، کوچه‌ها و پس کوچه‌ها کار موثر دیگری ندارد.

حبیب زی ماستر کانالازیسیون است و از افراد نزدیک به آقای غنی خوانده می‌شد.

عملکردهای او در شهرداری کابل با انتقادهای زیادی فعالان مدنی و سیاسی از جمله نمایندگان پارلمان قرار داشت.

نویسنده وستر- کابل