سفر سلیمانی دشتکی به استان واسط عراق
استاندار ایلام در راس هیاتی از مدیران استان به استان واسط عراق سفر کرد.