سفر غنی به بامیان؛ از اعتراض فعالان مدنی تا افتتاح سه پروژه برق‌رسانی


سفر غنی به بامیان؛ از اعتراض فعالان مدنی تا افتتاح سه پروژه برق‌رسانی

محمداشرف غنی، رئیس وستر و سرور دانش معاون دوم ریاست وستری پس از پایان سفر یک آنلاینه به ولایت دایکندی، عصر آنلاین جمعه در راس یک هیات عالی رتبه دولتی وارد ولایت بامیان شدند.

به گزارش نویسنده وستر؛ همزمان با ورود آقای غنی به ولایت بامیان، شماری از فعالان مدنی این ولایت نسبت به آنچه که اعمال تبعیض از سوی رهبری حکومت علیه مردم مناطق مرکزی می‌خوانند، دست به اعتراض زدند.

آقای غنی و دانش با ورود به ولایت بامیان،‌ ابتدا در منطقه دشت اژدر رفت و در آنجا سنگ تهداب سه پروژه مهم برق رسانی را گذاشت که شامل ساخت سب استیشن ۲۲۰/۲۰ کیلوولت، تمدید لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت از دوشی الی بامیان و ساخت شبکه توزیع برق برای ۲۰ هزار مشترک در ولایت بامیان می‌باشند.

ابتدا انجنیر امان الله غالب رئیس شرکت برشنا گفت که پروژه‌های یاده شده مربوط این شرکت بوده و در حدود هشتاد میلیون دالر هزینه بر می‌دارد که قراردادهای آن قبلاْ با سه کمپنی مختلف به امضا رسیده بود.

آقای غنی نیز گفت که با تکمیل این پروژه‌ها، بامیان که همیشه مظهر روشنایی بوده، این بار خانه‌های مردم آن، روشن می‌شوند.

وی افزود: برق که زیربنای زیربنا است، امکان توسعه زراعت، صنعت، ترانسپورت و در قدم اول تغییر بنیادی در زندگی مردم بامیان را به میان آورده و بعداً به ولایت دایکندی تمدید می یابد.

پروژه سب استیشن ۲۲۰/۲۰ کیلوولت بامیان به ظرفیت ۳۲ میگاوات در منطقه دشت اژدر ولایت بامیان موقعیت دارد که ۱۱٫۶ میلیون دالر هزینه بر می دارد و کار عملی آن توسط کمپنی قراردادی چینایی ام اس زینجاینگ(M/S Xinjiang Electric Power Construction) اجرا می‌گردد.

پروژه دوم به ارزش ۴۳٫۸ میلیون دالر، تمدید لین انتقال ۲۲۰ کیلو ولت به ظرفیت ۳۰۰ میگاوات از سب استیشن دوشی الی شهر بامیان به ارزش ۲۴٫۱ میلیون دالر می‌باشد که کار عملی آن توسط کمپنی قراردادی هندی شیاما پاور اجرا می‌شود.

هزینه مالی هر سه پروژه های فوق از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌گردد که در مدت دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده می‌شود.

نویسنده وستر- بامیان