سفر پروفسور صائبی از آمریکا به مناطق زلزله زده کرمانشاه + فیلم
مخترع ایرانی خانه‌های ضد زلزله و ضد حریق از آمریکا به مناطق زلزله زده کرمانشاه آمده تا به مردم این منطقه خدمت کند.