سقوط هولناک وسیله شهربازی در بصره عراق +فیلم
وسیله بازی که تعداد بسیاری سرنشین داشت طی حادثه‌ای هولناک مقابل چشمان مردم از ارتفاع سقوط کرد.