سمند سورن ELX را بشناسید
خودروی سمند سورن با ظاهری جدید و در باطن سورنی قوی‌تر و چالاک‌تر که از سال ۱۳۹۲ عرضه شده است.