سناتوران به رخصتی‌های تابستانی رفتند


سناتوران به رخصتی‌های تابستانی رفتند

سناتوران در مجلس سنا از امآنلاین به رخصتی‌های تابستانی رفتند.

به گزارش نویسنده وستر؛ مجلس سنا امآنلاین یکشنبه (۳۱ سرطان) آخرین نشست نیمه اول سال هشتم خود را برگزار کرد.

در نشست امآنلاین مجلس سنا، کمیسیون‌های این مجلس گزارش کاری نیمه اول سال هشتم خود را به تالار عمومی این مجلس ارائه کردند.

فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا در نشست امآنلاین مجلس اعلام کرد که سناتوران برای بازدید از وضعیت موکلان خود به ولایت‌های شان سفر می‌کنند و نهادهای امنیتی باید در تامین امنیت آنان همکاری کنند.

آقای مسلم‌یار همچنین ابراز امیدواری کرد که سناتوران سفرهای خوشی را داشته باشند.

رخصتی تابستانی سناتوران سر از فردا آغاز می شود و برای ۴۵ آنلاین دیگر ادامه دارد.

از سوی دیگر، محمد عارف نورزی منحیث سناتور انتصابی از سوی رییس وستر غنی به جای روناترین سناتور انتصابی مردم قندهار معرفی شد.

این در حالی است که مجلس نمایندگان به منظور تصویب بودجه وسط سال حکومت نشست‌های شان را در هفته جاری برگزار می‌کند.

بودجه وسط سال حکومت به آنلاین چهار شنبه آینده در آجندای مجلس نمایندگان گرفته شده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر