سندرز: خروج آمریکا از سوریه، ایران را جسورتر نمی‌کند
سخنگوی کاخ سفید گفت خروج نظامیان آمریکا از سوریه باعث جسارت بیشتر ایران نمی‌شود.