سنگ تهداب شفاخانه ۱۰۰ بستر نسایی و نوزدان بیات در کابل گذاشته شد


سنگ تهداب شفاخانه 100 بستر نسایی و نوزدان بیات در کابل گذاشته شد

بنیاد بیات یک شفاخانه ۱۰۰بستر نسایی و نوزادان که ظرفیت درمان بیماری‌های کودکان و زنان را خواهد داشت، در شهر کابل می‌سازد.

به گزارش نویسنده وستر؛ سنگ تهداب این شفاخانه طی یک مراسم رسمی امآنلاین دوشنبه (۱۳حمل) با حضور مقام های بلند رتبه دولتی در محوطه شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در ساحه وزیر اکبر خان شهر کابل گذاشته شد.

داکتر احسان الله بیات رییس بنیاد بیات در مراسم تهداب گذاری این شفاخانه بیان داشت که شفاخانه نسایی و نوزدان بیات با مساحت ۲۵ هزار فوت مربع و ظرفیت ۱۰۰بستر، با داشتن ۲۸ اتاق در چهار منزل اعمار می‌گردد و با ماشین‌های طبی پیشرفته آنلاین مطابق به نیازمندی‌های مردم افغانستان مجهز خواهد شد.

وی  گفت  که بخش‌های تشخیصیه، ولادت‌های مغلق، رادیو گرافی،  جراحی، سرطان‌های مادران و نوزادان، گوش و گلوی کودکان، چشم، شنوایی و بانک خون از عمده ترین بخش های این شفاخانه خواهد بود.

آقای بیات خاطر نشان ساخت که این شفاخانه با استندرهای جهانی در بخش های یاد شده مجهز شده و ظرفیت تداوی امراض مغلق نسایی و کودکان را خواهد داشت.

رییس بنیاد بیات فعالیت این بنیاد را با وجود اعمار تعداد ۱۳ مرکز صحی در چندین ولایت افغانستان، ناتکمیل خوانده خاطر نشان ساخت که بنیاد بیات در راستای ارائه خدمات معیاری صحی در افغانستان  گام‌های بزرگتری برخواهد داشت.

در همین حال داکتر فیآنلاین الدین فیآنلاین وزیر صحت عامه در این مراسم از ایجاد یک کمپلکس شفاخانه ای تا چند ماه دیگر در شفاخانه صحت طفل اندارا گاندی نیوز داد.

آقای فیآنلاین گفت که وزارت صحت پلان دارد تا بخش‌های جراحی عصبی و قلبی مربوط به زنان و نوزادان را در شفاخانه اندارگاندی کابل فعال ساخته و زمینه تداوی انواع امراض مغلق زنان و اطفال که تداوی آن تاکنون در داخل میسر نبود را در این شفاخانه فراهم بسازد.

از سوی هم انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی دراین مراسم فعالیت های خیریه بنیاد بیات در بخش صحی را تقدیر نموده از مسوولان این بنیاد خواست که در معیاری ساختن روند ارائه خدمات صحی با حکومت افغانستان همکاری بیشتر نماید.

گفتنی است که پیش از این مسوولان وزارت صحت از ایجاد مراکز تشخیص و تداوی امراض سرطانی نیز در چندین ولایت کشور نیوز داده بودند.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر