سهل‌انگاری برخی داروخانه‌ها برای جمع‌آوری یک داروی ممنوعه
با توجه به حساسیت دارو‌های فشارخون برای بیماران پیگیری مسئولان برای رفع مشکل ضروری است.