سهم فارس از سامانه بارشی اخیر/نورآباد ممسنی پربارش‌ترین نقطه فارس
مدیرکل هواشناسی فارس میزان بارش باران در شهرستان‌های استان را اعلام کرد.