سه تن براثر مرگ خاموش مردند
بر اثر مسمومیت با گاز منو اکسید کربن در کرمانشاه یک تن جان باخت و دو تن هم مصدوم شدند.