سپاه پاسداران پاسخ دندان شکنی به تروریست‌های کومله داد
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: سپاه پاسداران پاسخ دندان‌شکنی به تروریست‌های کومله داد و معتقدم آنها تا مدت‌ها قادر نخواهند بود حرکت اضافی انجام دهند.