سیاست در افغانستان تجارتی شده است


سیاست در افغانستان تجارتی شده است

محمداشرف غنی رییس وستر کشور می‌گوید که سیاست در افغانستان تجارتی شده و به آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه نگریسته می‌شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای غنی امآنلاین دوشنبه (۱۷ ثور) در پنجمین سالگرد سپوزیم زنان افغانستان در ارگ ریاست وستری، بحث‌ها بر سر چگونگی قانون اساسی را ختم شده خوانده گفت که در حال حاضر وظیفه حکومت تطبیق قانون اساسی است.

آقای غنی گفت:”شکل نظام ما و جهت آینده ما در قانون اساسی ما تعیین شد. بنابر این بحث ما روی این نیست که چگونه قانون اساسی داشته باشیم؛ آن بحث یک صد ساله مشروطه ما به پایان رسیده است، بحثی که از ۱۸۹۶ شروع شد به ۲۰۰۳ ختم شد. قانون اساسی ما ختم مجادلات و مشاجرات صد ساله ما است. حالا وظیفه ما چیست؟، عملی شدن قانون اساسی، ما حالا وظیفه دیگری نداریم. وظیفه بنیادی ما این است که قانون اساسی خود را چگونه به اصول و قاعده گیم مبدل کنیم و چطور قانون اساسی خود را تطبیق کنیم؟”.

وی اما از موانع‌های جدی بر سر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز سخن زد. آقای غنی گفت که فرهنگ زن ستیزی در ادارت دولتی یکی از نمونه‌های عدم تطبیق قانون اساسی است. وی زنان را شخصیت اول افغانستان عنوان کرده گفت که زن ستیزی در حکومت نباید قابل قبول باشد.

حاکمیت روابط بر ضوابط در استخدام‌ها و عدم سپردن کار به اهل کار را از دیگر گزینه‌های خواند که به عنوان دلایل عدم تطبیق قانون اساسی مطرح اند. وی گفت که اگر دولت شفاف باشد و عملکردها بر اساس قانون اساسی، حاکمیت روابط بر ضوابط ناکام خواهد شد.

محمداشرف غنی بیان داشت که در حال حاضر سیاست در افغانستان به معنی تجارت است. وی گفت” مشکل دیگر این است که سیاست تجارت شده، سیاست عقیده است، سیاست ایمان است، سیاست تعهد است. سیاست تجارت نیست. اگر هدف ما این باشد که سیاست وسیله این است که ثروتمند شویم. دیگر بهتر است که همان استعداد را در تجارت و سرمایه گذاری مصرف کنیم، نه در میدان سیاست. و اگر سیاست گیمجه و آله است، این با روحیه و منطق قانون اساسی در تضاد است.”

آقای غنی بیان داشت که اگر همه خواستار ثبات ۵۰۰ سال آینده افغانستان از طریق تطبیق قانون اساسی اند، باید اخلاق سیاسی را تعریف نموده و نگذاریم که افراطی‌ها فضای سیاسی را مکدر سازند.

وی گفت:” اگر میخواهیم قانون اساسی وثیقه ملی ما موجب ثبات ۵۰۰ سال آینده ما شود که در آن تمام ظرفیت‌ گنجانیده شده است، ما باید اخلاق سیاسی را تعریف کنیم و افراطِ چپ و راست را مانع شویم و افراطی‌ها را نباید فرصت این را بدهیم، مثل اینکه ما را ترور می‌کنند، فضای سیاسی را هم مکدر بسازد، مسولیت پذیر باشند… سیاست موقتی نیست، سیاست تعهد است به نسل های آینده…فرهنگ نفاق باید به ختم برسید. شهروندی به معنی  این است که فرهنگ همکاری باید در بین بیاید.”

آقای غنی از شهروندان افغانستان خواست که آزادی مثبت و آزادی منفی را تفکیک نموده و در برابر آزادی منفی صف بیگرند.

وی افزود:”آزدی منفی آن است که به دیگران ضرر می‌رسد. زخم را در فرهنگ ما می‌فهمید و وقتی که تحقیر و توهین می‌کنیم. وقتی که حقیقت را سرچپه می‌کنیم. وقتی که هزاران بهتان بی دلیل می‌زنیم، اینها آزادی نیست.

اینها سوی استفاده از آزادی است. من حوصله دارم و هزاران فحش از سر مه مثل آب تیر می‌شود. چون قضاوت را به مردم می‌دهم. اما اخلاق سیاسی به این رقم نمی‌شود که از آزادی منفی استفاده کنیم. کسانیکه پیشبینی شان بارها غلط می‌براید باز هم  مثلا متخصص عرض اندام می‌کنند، این چه رقم متخصص است؟. کسانی که بی باوری را وسیع می‌سازند این چه قسم امید است؟. مسوولیت دولت نیست که آزادی منفی را سانسور کند، این مسوولیت شهروندان است که در برابر آزادی منفی صف بگیرند و اگر در برابر آن ایستاد شوند، کشور به ثبات می رود.”

محمداشرف غنی بر اتحاد و وحدت مردم تاکید کرده گفت که اتحاد و انسجام مردم سبب می‌شود تا شکایت‌های تکه دارهای سیاسی بشکند. آقای غنی گفت:” قوه باالفعل ما در ارتباط شهروندان ما است. اتحاد و انسجام است که موجب این می‌شود که شکایت‌ها که از تکه دارهای سیاسی است، بشکنه. من دروازه بان ندارم. شما دروازه بان‌ها را نمانید. ایجاد دروازه‌های بسته را نگذارید. اگر باز است. شما بازتر بسازید. اما ضرروت این نیست که ارگ باز باشد. ضرورت این است که تما دولت باز باشد و جامعه مقابل یک دیگر باز باشد.”

آقای غنی بر حقوق مساوی زنان ومردان نیز تاکید کرده گفت که تضاد زن و مرد برای دولت افغانستان قیمتی بوده و این کار نه عدالت است و نه انصاف.

وی بیان داشت که نظامی را که می‌خواهیم براساس قانون اساسی باشد هنوز در افغانستان ایجاد نشده اما ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های حکومت وحدت ملی پایه‌های آن را گذاشته باشد.

محمداشرف غنی خاطر نشان ساخت که در حال حاضر دشمنان افغانستان خواستار بی ثباتی افغانستان اند و هر آنلاینه تلاش می‌کنند تا همه را از موضوعات اساسی منحرف بسازند.

وی افزود:” دشمنان افغانستان می‌خواهند که ما به شکل دوامدار بی ثبات باشیم. هدف اینها، این است که ما را در بحث‌های نفاق مصروف بسازند و مسایل فرعی را مطرح کنند و نبض جامعه را تغییر بدهند. و ما را از موضوعات اساسی منحرف کنند”.

آقای غنی بیان داشت که هدف حکومت تامین حقوق شهروندی است. وی گفت که اصلاحات به خاطر آرامش مردم و نهادینه شدن دموکراسی است. وی گفت که افغانستان نظام‌های زیادی را تجربه کرده که نتیجه نداده و بدون دموکراسی راه دیگری در افغانستان وجود ندارد.

وی بر برگزاری انتخابات شفاف نیز تاکید کرده گفت که وظیفه او در اول جوزای سال ۱۳۹۸ ختم می‌شود. وی گفت که مردم افغانستان در شعور سیاسی دکتورا دارد و قضاوت خوب و بد را می‌کنند.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر