سیاوشی: برخورد قاطع، جو ورزشگاه ها را اصلاح می کند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تا ابزارهای کنترلی جهت برخورد با متخلفین را اعمال نکنیم وضعیت فرهنگی ورزشگاه ها ساماندهی نخواهد شد.