سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در تبریز
سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور عصر امروز در تبریز آغاز شد.