سیل واردات قبل از انقلاب، گریبانگیر صنعت خودرو شد/ تلاش برای بومی سازی و کاهش وابستگی به واردات قطعه
پس از انقلاب، صنعت خودروسازی توانست با تقویت کارخانه‌های قطعه ساز داخلی، میزان بومی‌سازی خودروهای ایرانی را افزایش دهد.