«شب آواز ایرانی» اسفندماه برگزار نمی‌شود
آخرین برنامه شب آواز ایرانی در سال ۹۶، به دلیل تقارن با روز‌های پایانی سال برگزار نمی‌شود.