شب اول قبر به انسان چه می‌گذرد؟
شب اول قبر از زمانی که میت را در خاک قرار می‌دهند آغاز می‌شود، البته سوال‌ها و شبهات بسیاری دراین باره وجود دارد که در گزارش زیر به آن‌ها پاسخ داده‌ایم.