شرح و تفسير حکمت ۳۵۶ نهج البلاغهشرح و تفسير حکمت ۳۵۶ نهج البلاغه با موضوع روزی انسان محبوس را اینجا بخوانید.