شرط جدید به رسمیت شناخته شدن کالاهای وارداتی از زبان معاون اول رئیس جمهور + فیلم
اسحاق جهانگیری از شرط جدید به رسمیت شناخته شدن کالاهای وارداتی و لزوم کاهش قیمت آنها، سخن گفت.