شعله ور شدن زغال‌های یک انبار در کازرون + عکس
آتش‌سوزی یک انبار زغال چوب در کازرون مهار شد.