شفافیت صد در صدی انتخابات را تضمین نمی‌توانیم


شفافیت صد در صدی انتخابات را تضمین نمی‌توانیم

رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید که اعضای این کمیسیون شفافیت صد در صدی انتخابات را تضمین نمی‌توانند.

به گزارش نویسنده وستر؛ عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات و برخی اعضای این کمیسیون در نشست استماعیه امآنلاین چهارشنبه (۱۵ حمل) مجلس نمایندگان در مورد چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی معلومات شرکت کردند.

آقای صیاد خاطرنشان کرد که تهیه فهرست رای دهندگان براساس تذکره‌های ورقی صورت خواهد گرفت و رای دهندگان بایمتریک نمی‌شوند.

به گفته او، کمیسیون خریداری وسایل و تجهیزات الکترونیکی برای بایمتریک رای دهندگان را پیشنهاد کرده بود؛ اما متاسفانه حکومت هزینه خریداری این وسایل را تامین نکرد.

صیاد گفت: “اگر حکومت تکنالوزی را خریداری می‌کرد؛ ما شفافیت را تضمین می‌کردیم، ولی در حال حاضر کوشش می‌کنیم که انتخابات شفاف برگزار کنیم”.

رییس کمیسیون انتخابات تاکید ورزید که اعضای این کمیسیون صادقانه کار می‌کنند، اجازه تقلب و فساد را نمی‌دهند و برای جلوگیری از تقلب در تهیه فهرست رای دهندگان، رای دهندگان را براساس شناسنامه‌های شان در دیتابیس این کمیسیون ثبت می‌کنند تا کسانیکه دوبار رای دهند اینگونه شناسایی شوند.

به گفته او، در صورتیکه متقلبان شناسایی شوند زیر پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

او تاکید کرد که کارمندان تهیه فهرست رای دهندگان استخدام شده و آموزش دیده اند و مواد ثبت نام رای دهندگان و آگاهی دهی نیز تا هنوز به ۹ ولایت انتقال شده و در ۱۳ ولایت در حال انتقال است تا روند تهیه فهرست رای دهندگان عملاً در آغاز شود.

رییس کمیسیون انتخابات در مورد نگرانی‌های امنیتی نیز گفت که بر اساس حکم رییس وستر یک گروپ حمایوی از ۱۳ وزارت به سطح معین با کمیسیون همکاری دارد.

آقای صیاد خاطرنشان کرد که نهادهای امنیتی از تامین امنیت انتخابات اطمینان داده اند و برای تامین امنیت ۹۴۸ مرکز که در تهدیدهای بلند امنیتی قراردارند عملیات نظامی راه اندازی می‌شود.

او در خصوص برگزاری انتخابات ریاست وستری گفت که تاریخ برگزاری این انتخابات در ماه ثور اعلام خواهد شد؛ اما تاکید کرد که برگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی و ریاست وستری به صورت همزمان ممکن نیست؛ زیرا هم بودجه اضافی به کار دارد و هم مدیرت آن دشوار است.

آقای صیاد، دخالت زورمندان به ویژه نمایندگان مجلس را در روند کاری کمیسیون انتخابات و تهدید امنیتی مراکز ولایتی این کمیسیون را از چالش‌های فرا راه روند برگزاری انتخابات عنوان کرد.

اما؛ نمایندگان مجلس، از احتمال تقلب در روند چگونگی تهیه فهرست رای دهندگان بر اساس شناسنامه‌ها را نگران کننده خواندند و بر دقت بیشتر در این روند تاکید کردند.

عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت که برگزاری انتخابات شفاف و سراسری حق مردم افغانستان است و در زمینه رفع نگرانی‌های مجلس کمیسیون اختصاصی مجلس با کارمندان تخنیکی انتخابات کار خواهند کرد.

این در حالی است که پیش از این مجلس نمایندگان چندین بار رییس و اعضای کمیسیون انتخابات را در نشست‌های استجوابیه این مجلس دعوت کرده بود؛ اما آنان حاضر به پاسخگویی نشده بودند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر