شنای پسر نوجوان از ژاپن تا سانفرانسیسکو + فیلم
یک پسر نوجوان، شنا از ژاپن به سانفرانسیسکو را آغاز کرد.