شنیده شدن صدای انفجار در پایتخت عربستان/ساختمان وزارت دفاع عربستان سعودی هدف موشک قرار گرفت
منابع نیوزی از شنیده شدن صدای ۲ یا ۳ انفجار شدید در ریاض پایتخت عربستان نیوز داده‌اند.