شهادت یک جوان فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی
یک جوان فلسطینی که نظامیان رژیم فلسطینی او را زخمی کرده بودند به شهادت رسید.