شهادت یک مامور نیروی انتظامی توسط قاچاقچیان در قصرشیرین
فرماندار شهرستان قصرشیرین از شهادت یکی از ماموران نیروی انتظامی این شهرستان در درگیری با قاچاقچیان سوخت نیوزداد.