شهرداری ارومیه با آمادگی کامل به مصاف سیرجان می رود
سرمربی شهرداری ارومیه گفت:بازیکنان این تیم، تمرینات خوب و منظمی را پشت سر گذاشته و آمادگی لازم را برای رویارویی با تیم سیرجان رادارند.