شهر بامیان عضویت شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونیسکو را به دست آورد


شهر بامیان عضویت شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونیسکو را به دست آورد

مسوولان محلی در ولایت بامیان می‌گویند که شهر بامیان، عضویت شبکه جهانی شهرهای یادگیری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونیسکو) را به دست آورده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ دفتر مطبوعاتی مقام ولایت بامیان، با نشر نیوزنامه ای گفته است که شهر بامیان نخستین شهر در افغانستان است که عضویت شبکه جهانی شهرهای یادگیری یونیسکو را به‌دست می‌آورد.

محمد طاهر زهیر، والی بامیان ضمن قدردانی از همکاران ملی و بین‌المللی، افزوده که ریاست‌های شهرداری، اطلاعات و فرهنگ این ولایت کارهای زیادی را این درعرصه انجام داده‌اند.

مسوولان محلی در ولایت بامیان می‌گویند که این ولایت هم‌چنان در سال ۱۳۹۶ در بخش سواد آموزی در سطح کشور، پیش‌تاز بوده‌است.

به اساس اطلاعات ارایه شده، علاقه‌مندی باشند‌گان، هم در بخش آموزش و پرورش و هم در بخش صنایع دستی و حرفه، این ولایت را از بقیه ولایت‌ها متمایز می‌سازد.

باید گفت که بامیان در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز موفق گردیده بود تا عضویت شبکه شهرهای خلاق یونیسکو را در بخش صنایع دستی و هنرهای محلی به دست آورد.

گفتنی ا‌ست که بامیان از جمله ولایت‌های امن در سطح افغانستان به حساب می‌رود که در ۱۷ سال گذشته بیشترین تلاش مردم این ولایت کسب علم و دانش بوده است.

نویسنده وستر- بامیان