شهزاده ای که جایگاه سلطنتی را از دست داد!


شهزاده ای که  جایگاه سلطنتی را از دست داد!

آنلاین گذشته مراسم ازدواج آیوکو خواهرزاده ۲۸ ساله امپراتور جاپان با یکی از کارمندان شرکت حمل و نقل این کشور برگزار شد و جنجال دوباره ای را در خانواده سلطنتی بوجود آورد؛ چراکه طبق سنت قدیمی خانواده امپراتوری ازدواج هر یک از اعضای خانواده با فردی معمولی باعث از دست دادن موقعیتشان در خانواده خواهد شد.
همانطور که سال گذشته شهزاده ماکو دختر بزرگ امپراتور جاپان پس از ازدواج با یک کارگر ساده در سواحل توریستی، جایگاه سلطنتی خود را از دست داد. عروس خانم به سبک قدیم و دوره «هی آن» کیمونو (لباس سنتی جاپان ) پوشید و موهایش را آراسته کرد اما لباس داماد کاملا اروپایی و به سبک غربی بود که این موضوع سوژه رسانه های جاپانی شد.
آیوکو به مناسبت ازدواجش حدود ۱۰۷ ملیون ین معادل ۹۵۰ هزار دالر پاداش از خزانه دولتی دریافت کرد ولی با وجود رعایت آداب سنتی در نوع پوشش اما دیگر یک شهروند عادی محسوب می شود. گفتنی است؛ در جاپان زنان وارث امپراتور نیستند. برخلاف خاندان سلطنتی انگلیس یا دیگر کشورهای اروپایی، خانواده امپراتوری بسیار کم در انظار عمومی ظاهر می شوند اگرچه، به طور عادی به سفرهای خارجی می روند و در مراسم و سنت های فرهنگی اشتراک می کنند.