شهیدی: هیچ کسی مثل فیلمبردار نمی تواند به کارگردان کمک کند/ نظری: لازمه رشد بازیگر در سینما، با سواد بودن است
اولین روز دوره آموزشی پیشرفته کارگردانی سینما مدرسه سینمایی عمار با حضور اسفندیار شهیدی، جلیل سامان و کاظم نظری در حسینیه هنر برگزار شد.