شهید علامه سید اسماعیل بلخی فصل ناتمام عدالت خواهی افغانستان


شهید علامه سید اسماعیل بلخی فصل ناتمام عدالت خواهی افغانستان

از پنجاهمین سالیاد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی طی مراسم ویژه با حضور مقام‌های بلندپایه دولتی در شهر کابل گرامی‌داشت به عمل آمد.

به گزارش نویسنده وستر؛ در این مراسم که زیر نام “سیمنار سیاسی- فرهنگی پنجاهمین سالیاد شهادت شهید بلخی” برگزار شده بود، شماری از مقام‌های بلندپایه حکومتی، اعضای کابینه و شورای ملی، اساتید دانشگاه‌ها، فرهنگیان و ده‌ها شهروند کشور اشتراک کرده بودند.

سرور دانش معاون دوم ریاست وستری در این مراسم به ابعاد شخصیتی شهید سید اسماعیل بلخی پرداخته گفت، شهید بلخی یک سیاست‌مدار نو اندیش، مبارز و بیدارگر در افغانستان بود که ۱۵ سال عمرش را در زندان استبداد سپری کرد.

دانش با بیان اینکه  شهید بلخی درک عمیق از وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان داشت گفت، مبنای مبارزاتی این سید بزرگوار تامین عدالت برای همه، آزادی و وحدت ملی بود.

دانش بیان داشت که بلخی به حکومت خلافت و امارت باور نداشت و برای برقراری نظام وستریت در کشور دست به مبارزه زد.

معاون دوم ریاست وستری گفت، تمام حرکات عدالت خواهی و آزادی طلبی که در جریان چهل سال گذشته چه در جامعه تشیع و چه در جامعه تسنن اتفاق افتاده است الگو آن شهید سید اسماعیل بلخی بود و از رفتار و کردار آن سید الهام می‌گرفتند.

دانش شهید سید اسماعیل بلخی را یک مبارز نواندیش، یک چهره انقلابی و یک بیدارگر عدالت خواه توصیف کرده گفت، بلخی فراتر از قوم و تبار می‌اندیشید و می‌خواست سیاست انسانی را درافغانستان پیاده کند نه سیاست قومی و قومگرایی را.

وی گفت، آزادی امآنلاین افغانستان که قانون اساسی، قانون پارلمانی و سایر قوانین را دارند به اثر کوشش و مجادله عدالت خواهی شهید بلخی بدست آمده است.

دانش بیان داشت که شهید بلخی سیاست مداری بود که سیاست ورزی سازمان یافته را اصل قرار داده و بر اهتمام علم و فرهنگ تاکید می‌کرد.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نیز گفت، من عمرم را در مکتب شهید بلخی سپردی کردم و او یک عالم نو اندیش و یک نابغه بود.

آقای محقق، شهید بلخی را مانند سید جمال‌الدین افغان، حکیم سنایی، مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، سیاست مدار، فیلسوف و عارف توصیف کرده گفت، شهید بلخی یک نابغه بی نظیر وستری خواه بود.

محمد محقق با بیان اینکه نابغه پنجاه سال قبل ازعمرش به دنیا می آید گفت، اندیشه‌های شهید بلخی امآنلاین قابل تفسیر و تحلیل بوده و راهگشاه برای نسل امآنلاین و نسل‌های بعدی می‌باشند.

محقق بیان داشت شهید بلخی یک شخصیت فرا منطقی و بین المللی بود.

بانو صدیقه بلخی دختر شهید سید اسماعیل بلخی گفت، اکثری اسناد و یاداشت‌های پدرم غارت و پاره شده است و چیزهای از دست دادیم که برای سیاست مداران امآنلاین راهگشا بود.

فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا نیز گفت، اندیشه‌های شهید بلخی باید به نسل جدید انتقال داده و به صورت رسمی و دولتی از سالآنلاین شهادت این سید بزرگوار تجلیل شود.

محمد امین احمدی استاد دانشگاه گفت، شهید بلخی یک داستان و یک فصل ناتمام از عدالت خواهی است که هیچ وقتی این سید زیر یوغ استبداد سر خم نکرد.

سید اسماعیل بلخی از روحانیون برجسته و از پیشگامان نهضت اسلامی افغانستان در روستای بلخاب واقع ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در یک خانواده روحانی زاده شد. برخی ولادت وی را در سال ۱۲۹۵خورشیدی، و برخی ۱۲۹۹خورشیدی، گفته‌اند.

شهید بلخی در راه مبارزه برای عدالت و برابری در سال ۱۳۴۸ به شکل مشکوکی در بیمارستان علی آباد دار فانی را وداع گفته و در دامنه کوه افشار به خاک سپرده شد.

محمد رقیب فیاض- نویسنده وستر