شورای عالی صلح: شماری از طالبان به گفتگوی‌های صلح چراغ سبز نشان داده‌اند


شورای عالی صلح: شماری از طالبان به گفتگوی‌های صلح چراغ سبز نشان داده‌اند

سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر گفتگوهای صلح بین الافغانی تاکید کرده می‌گوید که بر بنیاد اطلاعات آنان، گروه طالبان به پیشنهاد صلح افغانستان تمایل نشان داده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ به تازگی جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان گفته که برخی از اعضای گروه طالبان به مذاکرات صلح حکومت افغانستان تمایل نشان داده‌اند.

جنرال نیکلسون از مقام مشخصی از گروه طالبان نام نبرده اما گفته که به دلیل پیشرفت روند صلح این گفتگوها به طور پنهانی پیشبرده می‌شود و نیز تماس‌های با مقامات متوسط و ارشد گروه طالبان در این گرفته شده است.

فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان تصریح کرده که در حال حاضر گفتگوی جدی برختم جنگ و پیشنهاد صلح افغانستان میان اعضای این گروه جریان داشته و برخی از اعضای گروه طالبان به این باروند که در خواسته‌های طالبان و پیشنهاد صلح حکومت افغانستان نقاط مشترک وجود دارد.

در همین حال احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح در گفتگوی با نویسنده وستر، نیز می‌گوید که براساس معلومات برخی از منابع، تمایلات در بین سطوح مختلف گروه طالبان نسبت به صلح بیشتر شده است.

آقای طاهری تاکید کرد که گفتگو‌های صلح از طریق دولت افغانستان و به رهبری دولت افغانستان انجام خواهد شد.

این در حالی است که طالبان با اعلان جنگ خندق طرح پشنهادی صلح دولت افغانستان را رد کرده است.

عبدالاحمد حسینی- نویسنده وستر