شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه‌گذاری افغانستان افتتاح شد


شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه‌گذاری افغانستان افتتاح شد

شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه‌گذاری افغانستان به منظور حمایت از سکتور خصوصی و ایجاد سیستم منظم سرمایه‌گذاری در کشور، افتتاح شد.

به گزارش نیوز گزاری وستر؛ عبدالجبار صافی رییس عمومی شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه‌گذاری افغانستان، امآنلاین یکشنبه (۲۰ حوت) در مراسم افتتاحیه این شورا گفت که شورای صنایع برای حمایت از سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.

آقای صافی بیان داشت که این شورا برای ایجاد پارک‌های منظم صنعتی و رشد تولیدات داخلی با وزارت‌های سکتوری همکاری خواهد کرد.

وی، سیاست‌های حکومت را دربخش تجارت و صنایع در کشور به شدت مورد انتقاد قرار داده بیان داشت که تا کنون در ایجاد یک بلانس بین واردات و صادرات اقدامی صورت نگرفته است.

رییس عمومی شورای عالی صنایع، معادن و سرمایه‌گذاری افغانستان از حکومت خواست که برای حمایت از صنعت‌کاران و رشد تولیدات داخلی در کشور بانک انکشاف صنایع را ایجاد کند.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر